Leestijd: 4 minuten

De BMWT, gevestigd in Leidschendam, is dé belangenbehartiger in Nederland van importeurs en fabrikanten van bouw-machines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel.

We praten met Jan Hommes, directeur en het gezicht van de BMWT. Met hem gaan we het met name hebben over de thema’s veiligheid en Het Nieuwe Draaien (HND).

Veilig werken met veilige machines - BMWT (2)

Veiligheid

In de wereld van grondverzetmachines, is de BMWT waarschijnlijk het meest zichtbaar door de BMWT keuringssticker die in de cabine is geplaatst. Deze sticker is het bewijs dat de betreffende machine is goedgekeurd, in het kader van de jaarlijkse periodieke keuring.

Vanuit de Arbowet hebben werkgevers namelijk een zorgplicht, om hun werkmaterieel periodiek door een deskundige te laten keuren. Hiervoor is het BMWT-Keur, een systeem voor periodieke veiligheidskeuringen ontwikkeld.

De kracht van BMWT-keur is een combinatie van drie factoren: namelijk de deskundigheid van de fabrikant, het combineren van het keuringsmoment met het reguliere onderhoud en voor de werkgever een 100% zekerheid naar de inspectie ZSW toe. Het totale aantal keuringen is aanzienlijk, ruim 16.000 grondverzetmachines en wegenbouwmachines worden er per jaar gekeurd. Het totaal aantal keuringen, dus ook inclusief de keuringen van heftrucks, tractiebatterijen en laders, komt uit op 240.000.

Jan Hommes: “Als we het over veilig werken hebben, zijn er drie elementen van belang: de machine moet technisch veilig zijn, de mens als machinebediener moet de juiste opleiding hebben en de werkomgeving moet juist zijn ingericht”.

Is een vakopleiding genoeg?

De machinisten in Nederland hebben praktisch allemaal een uitstekende vakopleiding genoten. Maar juist ná die (basis)scholing, in de dagelijkse praktijk, begint het pas echt. Als gebruiker van machines moet je je altijd bewust zijn van je persoonlijke veiligheid en die van je collega’s. Fouten zijn snel gemaakt en gebruikers van machines hebben dit lang niet altijd in de gaten.

Als je bijvoorbeeld aan een graafmachine een trilblok hangt om damwanden in te trillen, heb je dus (onbewust) van de graafmachine een kleine funderingsmachine gemaakt. Dit heeft verregaande consequenties voor de keuring van de machine en de benodigde diploma’s voor de machinist. Helaas doen er zich met regelmaat dit soort onveilige situaties voor op de bouwplaats.

‘Veiligheid is een continu proces’

De uitdaging is en blijft om een abstract begrip als veiligheid zo concreet mogelijk te maken. De BMWT legt er de nadruk op dat veiligheid echt in de kern van de bedrijfsvoering hoort. Ervaring leert dat bij bedrijven die dit ook echt in de praktijk brengen, de medewerkerstevredenheid hoger is, de productiviteit omhoog gaat, er minder regulier ziekteverzuim is en er minder schades worden veroorzaakt. Dit alles resulteert in lagere kosten en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat. Dit spreekt ondernemers en werknemers aan.

Nadrukkelijk wil de BMWT vanuit deze positieve boodschap haar standpunten omtrent veiligheid uitdragen. Jan Hommes roept bedrijven, waar er wellicht bepaalde twijfels zijn over de exacte eisen en verplichtingen omtrent veiligheid, nadrukkelijk op om contact op te nemen met de BMWT of bij haar aangesloten bedrijven voor advies.

Veilig-werken-met-veilige-machines-BMWT-3

Certificering door het BMWT

De BMWT certificeert bedrijven die HND trainingen geven. Hiermee zorgt men voor een stuk kwaliteitsborging, zodat er geen wildgroei ontstaat van allerlei opleidingsinstanties die commercieel mee willen liften op het succes van het HND-concept. Op dit moment zijn 10 lidbedrijven en 2 kennisinstellingen gecertificeerd trainbedrijf.

Hommes is positief over het feit dat opleidingsinstanties zoals het SOMA en PTC+ de ambitie hebben om HND te integreren in hun reguliere opleidingsprogramma. Zo start er een hele nieuwe generatie machinisten, die vanuit de basisopleiding automatisch het gewenste gedrag aanleert. Zij weten immers niet beter.

Het is een kwestie van tijd dat het bezit van een HND certificaat een harde voorwaarde is voor opdrachtgevers, om aannemers in te huren. Dit bewustzijn begint langzaam bij de aannemers door te dringen. Zo heeft het bedrijf Strukton recent bekend gemaakt dat zij HND breed uit gaan rollen in het bedrijf.

Jan Hommes denkt in dit kader dat er in de toekomst ook beloningsmodellen komen die (mede) gebaseerd zijn op de hoeveelheid CO2 die men verbruikt. Dus blijf je onder een bepaalde waarde, dan ontvang je als bedrijf of als machinist een bonus en anders niet, of zelfs een bepaalde malus. Zo krijgt HND echt de eerder genoemde centrale plaats in de bedrijfsvoering.

Als we het hebben over HND en zaken als brandstofbesparing, hebben we het over duurzaamheid. “Als BMWT vinden we dit een zeer belangrijk onderwerp”, aldus Hommes. Daarom is de BMWT in 2015 gestart met het Keur Duurzame Bedrijfsvoering.

Er zijn reeds drie lidbedrijven die dit keur in ontvangst hebben genomen. De bedrijven die het keur voeren beweren veel geld te besparen, aangezien men continu kijkt naar het totale grondstoffen- en energieverbruik. Jan Hommes is van mening dat dit in de toekomst de norm gaat worden.

Veilig werken met veilige machines - BMWT (1)

Het Nieuwe Draaien

Het Nieuwe Draaien (HND), gestart in 2014, is een initiatief van de BMWT in samenwerking met Natuur en Milieu. HND is het slim toepassen van de ervaringen van Het Nieuwe Rijden op bouwmachines.

Bedrijfsinformatie BMWT

Vereniging BMWT
Leidschendam
070-3010103
www.bmwt.nl
www.hetnieuwedraaien.com

Vorige artikel
Volgende artikel