Leestijd: 9 minuten

Met de ondiepe cultivator Koralin opent Lemken een nieuw machinesegment – vooral wanneer er een korteschijveneg voor gemonteerd is. We onderwierpen de tanden-schijven combinatie aan een nadere beschouwing bij de ultra-ondiepe stoppelbewerking.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (12) (1000)

Dankzij gescheiden hydrauliekcircuits kunnen de schijven en tanden op verschillende dieptes werken.

De kwestie van het aanstaande glyfosaatverbod, gepaard met waterbesparende bewerkingsmethoden en de effectieve mechanische bestrijding van uitvalgraan en uitvalkoolzaad wordt steeds belangrijker.  Bodembewerkingsmachine-fabrikanten proberen om met combinatiemachines en ondiep werkende werktuigen oplossingen te bieden vanuit de akkerbouw-technische kant.

De eisen die aan de machines worden gesteld zijn veelvoudig. Met de nieuwe hybride cultivator Koralin stelt het blauwe merk uit het Duitse Niederrhein een mogelijke machinecategorie voor.

Een hybride cultivator: half ondiepe cultivator, half schijveneg. Om het te vertalen in akkerbouwfuncties: de schijven werken verticaal, de tanden horizontaal.

Na de tarwe- en maisdors hadden we de mogelijkheid om een van de eerste machines uit de serieproductie in de praktijk onder de loep te nemen. Lemken had meteen het vlaggenschip meegenomen: de Koralin 9/840 KUA met een werkbreedte van – je raadt het al – 8,40 meter.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (6) (1000)

Op het 8,4 meter brede frame zitten 28 tanden verdeeld over drie balken.

Voor de eerste stoppelbewerking adviseert Lemken een werkdiepte van de tanden van 2 à 3 centimeter. Daar hielden we ons aan op het koolzaadveld.

Aangezien op de tarwestoppels veel organisch materiaal lag, moesten zowel de schijveneg als de cultivator dieper worden ingesteld (6 centimeter) om het stro fatsoenlijk te kunnen inwerken en uitvalgraan zoveel mogelijk in te stoffen.

In beide gevallen liet de Lemken Koralin 9 een egaal bewerkingsbeeld zien met een volledig gesneden oppervlak. Bij de tweede stoppelbewerking mag het ook dieper gaan. Daartoe kunnen de tanden tot 12 centimeter diep de grond in gaan.

Je moet echter wel de juiste diepte, de bewerkingsfrequentie en het bewerkingstijdstip van je voorgaande en navolgende gewas kiezen om de beste resultaten te bereiken, aldus Lemken. Maar nu de machine in detail.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (5) (1000)

De schijven zwenken hydraulisch in hun positie. Lemken geeft een maximale werkdiepte van 12 centimeter op.

Lemken Koralin is een drietrapswerktuig

Je kunt vrij gemakkelijk de drie afzonderlijke segmenten van de machine herkennen. Voor zijn de schijven geplaatst, daarachter werken de tanden, gevolgd door dichtstrijkers en ofwel een enkelvoudige rol of een tandeg.

Onze testmachine had de enkelvoudige rol gemonteerd en kwam daarom tot een totale lengte van 9,1 meter. De machine met tandeg erachter is een meter langer.

Met al deze verschillende werktuigen komt het geheel op een behoorlijk gewicht: er staat een kleine 8,5 ton op de weegschaal. Per meter werkbreedte dus net iets meer dan een ton. Derhalve mag je er ook wel wat paarden voor spannen.

Lemken adviseert voor de 8,40m-versie 300 tot 420 pk, hoewel je bij diepere bewerking onder droge omstandigheden ook 500 pk nog tot stilstand kunt krijgen.

Voor het transport klapt de Lemken Koralin driedelig in en blijft daarmee binnen de vereiste maten van 3 meter breed en 4 meter hoog. De bandenmaten van het onderstel zijn 385/65 R22.5; dat had wel iets breder mogen zijn.

Tijdens het bewerken wordt het smalle bandenspoor echter exact door een enkel mes weer losgewoeld.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (13) (1000)

Zevenvoudig gedragen

In de werkmodus steunt de Koralin af op zeven wielen, die voor een rustige loop en een gelijkmatige dieptegeleiding zorgen.

Naast het onderstel, dat ook tijdens het werken actief omlaag staat, zijn er aan de buitenkant (op dezelfde hoogte) nog twee tastwielen. Aan de voorkant loopt ten eerste in het midden een steunwiel direct achter de dissel, nog voor het schijvenveld, en verder links en rechts nog twee tastwielen.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (2) (1000)

Aan de buitenkant, ter hoogte van het onderstel, helpen extra steunwielen bij het uittillen van de machine

Alle wielen worden hydraulisch versteld, zodat de chauffeur de werkdiepte van de cultivator comfortabel vanuit de cabine kan instellen. Anders dan we gewend zijn, is de naloopeenheid niet verantwoordelijk voor de dieptegeleiding. Zo kan deze hybride cultivator ook zonder naloper worden ingezet. En ook de dissel gaat geheel los van de machine te werk; hij heeft dus alleen een trekkende functie.

De werkdiepte van het schijvensegment is eveneens traploos hydraulisch instelbaar, maar de schijvenbalken worden met ophanging en al in de werkpositie gedraaid.

Met de werkdiepte verandert dus ook de bewerkingsintensiteit, door de verandering van schuinstand en de intrekhoek.

De maximale werkdiepte is volgens opgave van Lemken 10 centimeter. Later echter meer over de schijven. Voor de werkdiepteinstelling moet je eerst de tanden op de juiste diepte zetten en je daarna om de schijven bekommeren.

Er zijn twee gescheiden diepteschaalverdelingen, eentje voor de schijven en eentje voor de tanden. Ze hadden voor de chauffeur wel wat beter gepositioneerd kunnen worden.

Op de kopakker wordt de Koralin uit de bodem getild door de transportwielen en aan de voorkant met de hydraulische dissel. Verder ondersteunen de tastwielen aan de zijkant de machine tijdens het keren en houden hem zelfs op hobbelige kopakkers stabiel.

Het uittillen gebeurt in een procedure, waarbij eerst de schijven worden uitgetild/neergelaten en aansluitend de achterkant nakomt. Dankzij de driepuntsaanbouw en het terugverzette draaipunt konden we bijna haakse keermanoeuvres maken.

Volledig oppervlak gesneden ondanks ondiepe bewerking

In principe is de Koralin modulair opgebouwd. Theoretisch zou je de schijveneg compleet kunnen demonteren en de trekdissel aan het onderstel vastbouten. Zo zou je een pure cultivator hebben.

In de praktijk zal weliswaar niemand dat doen, maar bij de configuratie zou je het schijvensegment kunnen afbestellen. Nu echter naar de hoofdwerktuigen, die zich in het middendeel van de machine bevinden.

Het driebalks-tandenveld bestaat uit in totaal 28 tanden die met een strookafstand van 30 centimeter aan de balken zijn gelast. De balken zijn 80 x 80 millimeter in doorsnede. Ze zijn parallel aan elkaar geplaatst met een onderlinge afstand van 100 centimeter. De framehoogte bedraagt 57 centimeter.

Het einde van de enorme ploegtand wordt gevormd door een mes van 380 millimeter breed met twee prominente vleugels. Dit mes heeft nauwelijks een intrekhoek, zodat hij zeer gelijkmatig en ultra-ondiep kan werken.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (7) (1000)

De tanden worden door schroefveren beveiligd tegen overbelasting. Het 380 millimeter brede mes zorgt voor het snijden van het volledige oppervlak en werkt zeer ondiep.

Dankzij hardmetalen plaatjes en de voorlopende schijven is de slijtage minder, zodat je wel enige hectares met de cultivator kunt bewerken.

Voor het snel wisselen van de messen is er het van Karat of Kristall bekende snelwisselsysteem. Andere mesvormen zijn er (nog) niet.

Als je de mesbreedte vergelijkt met de strookafstand van 30 centimeter, dan heeft Lemken de Koralin voldoende overlapping gegeven. Reeds bij ondiep werken ontstaat een volledig doorsneden oppervlak. Dat konden we in de test ook duidelijk zien.

Elke tand is voorzien van een schroefveer om hem tegen overbelasting te beveiligen. De drempelwaarde voor loskomen is circa 250 kilo, maar dat is ook niet te wijzigen. Elke tand kan bij een obstakel ongeveer 12 centimeter naar boven uitwijken.

In tegenstelling tot veertanden werken ze spoorvast. Dat wil zeggen: ze veren niet al bij het eerste bodemcontact licht uit, zodat de gewenste werkdiepte duidelijk beter wordt aangehouden.

Aangezien het wielonderstel in de machine geïntegreerd is, moesten de twee voorste tandenbalken van het middelste segment een balk naar voren worden verzet. Logischerwijs is er bij de voorlopende schijven eveneens een verzet.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (9) (1000)

Ook de roleenheid is door middel van schroefveren beveiligd tegen obstakels.

Lemken Koralin is goed voorbereid

In de frontlinie werkt zoals gezegd het voorlopende schijvenveld voor de verticale bewerking. Dat moet verstoppingen in het tandenveld vermijden, doordat het de op het veld liggende organische massa verkleint en daarbij ook stroresten loswerkt en verdeelt.

De schijven bereiden zogezegd de bodem voor de tanden voor. Een bijzonderheid hierbij is de plaatsing van de schijven ten opzichte van de tanden. Vooraf aan elk mes werken drie schijven. Twee lopen in een lijn naar de flanken van de mesvleugel en de middelste schijf precies naar de mespunt.

Daarmee wordt gelijktijdig ook de bodem voor de tanden geopend, waardoor er gemakkelijker door te komen is. Vanwege het geïntegreerde onderstel en het verzet in het tanden- en schijvenveld ontstaat er een nieuwe plaatsing van het X-vormige schijvenveld.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (4) (1000)

Vanwege de X-vormige schijvenplaatsing zit er in het midden een loodrechte schijf.

Omdat ter hoogte van de achterste schijvenbalk tanden zijn gemonteerd, moest het middendeel voor de eerste schijvenrij gepositioneerd worden. Vandaar dat de bodem in het middelste framesegment door de schijven eerst naar binnen wordt geworpen en dan naar buiten.

Aan de zijdelen van de machine is het precies andersom: de voorste schijvenrij werpt naar buiten, de tweede naar het midden van de machine.

Lemken kan hierdoor randplaten of randschijven geheel achterwege laten. De 8,40m-Koralin heeft in totaal 55 holle schijven aan boord (inclusief de ‘waaierschijven’). Ze hebben een diameter van 510 millimeter en hebben weinig, maar fijne kartels.

De strookafstand ervan is 15 centimeter, hun balken staan 90 centimeter uit elkaar. De holle schijven zijn beveiligd tegen obstakels door simpele bladveerelementen en vast gemonteerd aan het frame. De lagering bestaat uit onderhoudsvrije hoekkogellagers met zesvoudige labyrinth-afdichting.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (3) (1000)

De holle schijven zijn 510 millimeter groot en beveiligd met bladveren.

Rol of tandeg

Aan de achterkant van de Lemken Koralin 9 kun je kiezen tussen een vierrijïge tandeg of een enkelvoudige rol. Onder ‘enkelvoudige rol’ verstaat Lemken lichte nalooppakkers, die in de eerste plaats moeten zorgen voor het sluiten van de bodem voor de zaden.

Daaronder vallen de plattestaafrol met een diameter van 400 millimeter, de 540mm-flexringrol en de dubbele rol (2 x 400 millimeter). Achter de genoemde nalopers kan optioneel nog een enkelrijïge tandegbalk worden besteld.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (8) (1000)

Aan onze testmachine hing de 400 millimeter grote kooirol.

Omdat de rollen direct aan de tandenbalken zijn gemonteerd, verandert hun positie mee met de diepteverstelling. Je kunt door middel van een pasgatenrij handmatig nog fijnafstelling doen.

Helaas is er voor het wisselen tussen rollen en tandeg nog geen snelwisselsysteem, maar in elk geval is het wisselen mogelijk, zodat je kunt spelen met deze variabele.

Overigens is de tandeg hydraulisch te verstellen, dit in tegenstelling tot de rollen. Via een dubbelwerkend regelventiel kan hun hoek ten opzichte van de bodem en daarmee hun werkkwaliteit wezenlijk worden veranderd.

De egtanden zijn 660 millimeter lang en 13 millimeter dik. Het voordeel van de tandeg is dat stromatten door het meeneemeffect beter worden verdeeld. Ook kan hij onkruid uit de bodem ‘omkeren’, zodat dat aan de oppervlakte kan uitdrogen.

Direct voor de rol of tandeg en achter het tandenveld wordt de bodem geëgaliseerd door bladveernivelleerders. Deze worden in intensiteit versteld door een eenvoudige rij pasgaten.

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (1) (1000)

Middenvoor wordt de hybride cultivator geleid door een breed dieptewiel.

Technische gegevens van de Lemken Koralin

Frame: werkbreedte 8,40 m, lengte 9,1 m, gewicht 8,5 t; hydraulische diepteverstelling, balkafstand tanden 110 cm, balkafstand schijven 90 cm; framehoogte 57 cm, 5 dieptewielen + onderstel-banden.

Tanden: 28 stuks, strookafstand 30 cm, mesbreedte 38 cm; losbreekkracht 250 kg (schroefveren).

Schijven: 55 stuks, X-plaatsing, 510 mm grote holle schijven, strookafstand 15 cm,bladveerbevestiging.

Nalopers: 4-rijïg tandenveld of enkelvoudige rol (kooirol, flexringrol, dubbele rol), optioneel enkelrijïge tandeg, bladveernivellering.

De concurrentie van de Lemken Koralin: ondiepe cultivators

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (13) (1000)

Lemken Koralin 9

Köckerling Allrounder Flatline

Köckerling Allrounder Flatline

Horsch Cruiser 7 XL

Horsch Cruiser 7 XL

Werkbreedte 8,4 m 7,5 m 7,49 m
Aantal balken 3 6 6
Framehoogte 57 cm 64 cm 60 cm
Aantal tanden 28 59 49
Strookafstand tanden 30 cm 13 cm 15,3 cm
Type tanden starre tanden met beveiliging olifant-tanden (veertanden) Horsch-veertanden
Loskracht 250 kg, schroefveer n.o. 150 kg
Mesvormen DeltaCut SG38 (380mm-ganzevoetmes) ganzevoetmes 200mm of omkeermes 5, 8 of 10 cm HM-mes of hardmetalen ganzevoetmes
Max. werkdiepte 12 cm 13 cm 15 cm
Voorwerktuigen optioneel 55 x 510mm holle schijven; 15 cm strookafstand optioneel messenwals 360mm, zes tanden of Frontlevelboard n.o.
Nalopers enkelvoudige rol, tandeg of zonder naloper dubbele STS-rol enkele/dubbele Ringflex, Steel Disc, kooirol, dubbele RollPack, OptiRoll/Cover of SteelFlex Packer
Vereist trekvermogen 300 – 420 pk vanaf 300 pk vanaf 390 pk
Bedrijfsgewicht 8.500 kg 9.710 kg 6.800 – 8.300 kg

 

Lemken Koralin cultivator - Ondiepe hybride - Agri Trader Test Jaarboek (10) (1000)

Onze conclusie over de Lemken Koralin

Met de Koralin 9 begeeft Lemken zich in een nieuwe machinecategorie: vlakke cultivators met een voorlopende schijveneg.

Dankzij die combinatie is deze hybride prima geschikt voor de gewasvolgorde-aangepaste stoppelbewerking tot 12 centimeter diepte. Dankzij gescheiden hydraulische circuits kun je de twee werktuigen afzonderlijk van elkaar instellen.

Aan de achterkant heb je niet persé een naloper nodig, doordat zeven steunwielen de machine tijdens het gebruik geleiden. In plaats van een enkelvoudige rol kan ook een vierrijïge tandeg worden gemonteerd.

+ snijdt het gehele oppervlak
+ zeer ondiepe bewerking mogelijk
+ rustige loop in gebruik

– geen messenopties
– smalle transportwielen

Deze en andere testrapporten had je al kunnen lezen – als je het Agri Trader Test Jaarboek hier koopt.

Nieuwe testrapporten per email ontvangen?

We sturen je geen spam!
Lees ons privacybeleid voor meer informatie.