Leestijd: 5 minuten

Oogstlogistiek | In de landbouwtechniek zullen satellietgestuurde oplossingen steeds vaker inzet vinden. Het meest recente idee komt van John Deere die Amerikaanse fabrikant optimaliseert met GPS de oogstlogistiek in het veld door de voortgang van de combine en de afvoercombinatie te synchroniseren tijdens het bunkeren. Wij vertellen over onze test ervaringen.

de maaidorser stuurt de transportcombinatie - Agri Trader Test Jaarboek - (1)

Gekoppeld: Voor het overladen bij het dorsen heeft John Deere een automatische parallelgeleiding van het transportvoertuig

Het overladen vanuit de oogstmachine naar de transportcombinatie is een klus die van beide bestuurders alle aandacht vraagt. Daarom zijn er vanuit de hoek van de landbouwmachinemakers oplossingen bedacht om hun leven makkelijker te maken. In het kader van zijn FarmSight managementsysteem is John Deere nu de eerste fabrikant die voor het overladen tussen de genoemde logistieke eenheden een automatisch parallelstuursysteem inclusief snelheidssynchronisatie heeft voorgesteld.

Vlootlogistiek

Dat is echter maar een deel van de MachineSync gedoopte optimaliseringshulp voor de oogst afvoer. Voordat de combine en de afvoercombinatie virtueel gekoppeld worden, optimaliseert MachineSync eerst de afvoerlogistiek. Het winnen van de zilveren medaille op de Agritechnica van 2011 werd zo verduidelijkt:
In de oogstafvoer bij het gebruik van meerdere maaidorsers of in klein verkavelde regio is de aanrijcoördinatie tussen combine en afvoercombinatie vaak de beperkende factor. De bestuurder van de afvoercombinatie moet immers zorgen voor de goede positie, aanrijrichting en de bodemgesteldheid. Dat is, als het op de aan- en afvoerlogistiek aankomt, een moeilijke zaak op oneffen akkers en bij het werk op kleine percelen.”

Het logistieke optimalisatiesysteem van John Deere bestaat uit een zender-ontvangstsysteem tussen de maaidorser en de afvoercombinatie. De trekkerbestuurder ziet op zijn beeldscherm de positie, rijrichting en de bunker vulpositie van de combine. Hij kan ook het signaal aanzetten waarmee de bunkercombinatie hem kan vinden. Daarna wordt er nu eerst gekoerst op de combine met de meest gevulde bunker, zodat de werktijd zo effectief mogelijk wordt gebruikt qua tijd en gereden afstanden.

Helaas werkt het synchronisatie systeem alleen op John Deere combines uit de series C, W en T vanaf 2009 en de S serie van af 2008. Bij de tractoren zijn de series 6R, 7R, 8030, 8R, 9030 en 9R compatibel met het systeem. Aan componenten is dan nog nodig:

 • Een radiocommunicatie set, een Starfire ontvanger, een GreenStar 3 2630 display en een MachineSync activering voor beide machines
 • Een AutoTrac systeem op de trekker
 • Een koerscorrectiesignaal
 • De ‘Shared Signal’ functie

Voor de ‘Shared Signal’ functie kan er op het GPS van de tractor en de combine met beperktere nauwkeurigheid dan op de maaidorser gewerkt worden. Alleen de combine (de bewegende basispost) is de ontvanger en verwerker van het hoogwaardige koerscorrectiesignaal (RTK of SF2) en communiceert dat met de trekker (de bewegende ontvanger).

De inzet op testbedrijven

Tijdens het oogstseizoen van 2012 heeft de Duitse importeur van John Deere vijf van dit soort systemen ter beproeving aan klanten gegeven. Eén daarvan liep mee op het landbouwbedrijf van Gerard Lansink.

de maaidorser stuurt de transportcombinatie - Agri Trader Test Jaarboek - (7)

Ondernemer Gerard Lansink heeft samen met zijn echtgenote een landbouwbedrijf in Wartenburg.

De familie Lansink komt uit Nederland en is sinds vijf jaar eigenaar van het bedrijf. De vorige eigenaars zijn met pensioen gegaan, vertelt Gerard Lansink, en wij hebben hier ons nieuwe thuis gevonden. Als Nederlanders hebben we natuurlijk een melkveebedrijf, 650 koeien plus hun nakomelingen op twee locaties. De baas bemoeit zich met de runderen, en met de actuele bouw van een biogas installatie naast de stallen. Op akkerbouw gebied is hij  degene die vooral de strategische planning regelt.

De circa 1.000 hectare akkerland en de ongeveer 500 hectare weidegrond worden bewerkt met vijf trekkers tussen de 180-335 pk. Bovendien worden er drie Oost Europese 100 pk tractoren gebruikt.

Gedorst wordt er met een John Deere S 690i. Voor de groenvoeroogst is er een John Deere hakselaar met Harvest Lab. “Als we nieuwe trekkers aanschaffen, dan kopen we ze met een stuurautomaat. Voor het RTK signaal voor precisiebesturing hebben we nog een signaalversterker boven op een windmolen laten zetten.” vertelt Gerard Lansink. Daarmee verzorgen ze de randvoorwaarden om in de toekomst bij de gewasbescherming, het bemesten en zaaien te kunnen gaan werken met een automatische gedeeltelijke breedtebeperking.

En daar zijn dan in Wartenburg alle mogelijkheden van het MachineSync systeem mee gedekt. Met Maik Kleinfeld is er dan ook nog de werknemer gevonden die graag werkt met dit soort high end apparatuur. Zo werd er begin augustus de hardware in de nieuwe 8335 R gemonteerd en werd de software geïnstalleerd. Ter plekke aanwezig waren de FarmSight specialiste Manuela Bilz van de regionale John Deere dealer Schlieper en Cornelius Donath, de AMS specialist van de Duitse John Deere importeur.

Na de normale opstartprobleempjes konden we er direct super mee werken.”vertelt een enthousiaste Maik Kleinfeld. Zodra de transporteur binnen zenderbereik komt, dan kan het systeem geactiveerd worden. De transportcombinatie rijdt dan automatisch op tot zijn vooraf geprogrammeerde positie naast de combine. Vanaf dat moment is de besturing van beide machines volkomen synchroon. “Dat gaat helemaal gerelaxt en maakt het rijden totaal ontspannen.” vertelt Maik nog steeds enthousiast. De trekkerberijder ziet als hij op het perceel is aangekomen de combine en de optimale route daar naar toe op zijn display.

“Het systeem is van af het seizoen 2013 beschikbaar. Een begrijpelijke wens van Gerard Lansink: “Voor de hakselaar zou het ook super zijn. Die werkt immers niet gedurende korte tijd met het overladen vanuit zijn eigen bunker, maar constant. Zo moet er veel langer naast elkaar gereden worden.”

Deze slideshow vereist JavaScript.

Moderne techniek en goed opgeleid personeel

Gerard Lansink werkt met moderne machines en goed opgeleid personeel. Zijn werknemer Maik Kleinfeld is daar een voorbeeld van. Zijn scholing is een altijd doorgaande zaak. Maar ook zijn collega’s zijn volledig inzetbaar in het moderne agrarisch bedrijf. Natuurlijk is ook de achtergronddocumentatie op orde en geheel up to date.

“Als deze moderne systemen functioneren en wij nauwkeuriger kunnen werken, zuiniger met onze bedrijfsmiddelen om kunnen gaan en als het aanbod van gereedschapsmachines stijgt waardoor de belasting van onze mensen lager wordt, dan is de extra investering lonend voor me.” vat Gerard Lansink zijn investeringsstrategie samen.

de maaidorser stuurt de transportcombinatie - Agri Trader Test Jaarboek - (6)

Coaching: FarmSight specialiste Manuela Bilz en bestuurder Maik Kleinfeld achter het beeldscherm van de S 960i maaidorser.

Samenvatting

Met de John Deere MachineSync oogst-logistieke oplossingen wordt het rendement van de combine en de afvoerlogistiek geoptimaliseerd. Ook worden de bestuurders veel minder belast en de afvoer van de oogst optimaal bodemsparend verwezenlijkt. Gebruikers van dit systeem kunnen de volgende concrete voordelen afturven:

 • Het optimaliseren/synchroniseren van de ideale oogstsnelheid tijdens het over laden
 • Het vermijden van oogstverliezen
 • Optimale benutting van het aanhangervolume
 • Het min minimaliseren van aanrijdingskansen
 • Optimalisering van het overzicht bij nachtelijk werk
 • Een geringer belasting van de bestuurder
 • De inzetmogelijkheid van lager gekwalificeerde bestuurders

Nieuwe testrapporten per email ontvangen?

We sturen je geen spam!
Lees ons privacybeleid voor meer informatie.