Leestijd: 5 minuten

In 2012 stelde Claas de nieuwe Lexion 700 voor. Naast vernieuwingen bij de hardware hebben deze combines nu ook software aan boord die zich ontfermen over de restkorrelscheiding en reiniging. Wij mochten er mee werken.

Berijdersassistentie systemen - maaidorsers die meedenken (2)

Sinds 1995 bewerkt de Vömel GbR in Parchtitz op het mooie Rügen een nu 1.650 ha groot landbouwgebied dat de familie van de curator overnam. “In Hessen konden we niet meer groeien. Er zat ons een vuilstort in de weg” vertelt Jochen Vömel. “We zijn hier nu gesetteld en hebben ons bedrijf niet alleen op akkerbouw gericht, maar ook op vee. We hebben nu ook 770 runderen waarvan 364 melkkoeien. En de melkopbrengst per koe is intussen 10.000 kg/koe bij een vetpercentage van 3,86.” Inclusief de bedrijfsleider werken er nu 15 man op het bedrijf en daar komen nog 2 leerjongens bij.

Op de akkers zijn de oogsten ten opzichte van eerdere jaren dichter bij elkaar komen te liggen. In 2013 had Jochen Vömel 900 ha wintertarwe, 450 ha koolzaad, 60 ha silomais en 19 ha akkervoeder verbouwd. Daarbij komt dan nog eens 225 ha grasland. Voor de oogst worden al jarenlang twee Lexions in gezet. Dat waren eerst 480‘er’ met een 7,5 m maaibord, daarna twee 580’ers met tafels van 9,0 meter. Sinds de campagne van 2012 wordt er op het bedrijf geoogst met twee Lexion 770TT’s met een maaibord van 12 m.

Ze hadden in 2010, en zelfs in 2011 last van zo’n natte bodem dat zelfs dubbele wielen onder de maaidorsers niet altijd afdoende waren. Zo groeide het idee de zaak niet meer op rollen, maar op rupsen te laten lopen. De demo versie met grotere aangedreven achterwielen was daar geschikt voor.

Bernd Seelmeyer, productmanager maaidorsers bij Claas, vult aan: “Al acht jaar geleden werd er op dit bedrijf een combine gebruikt met automatische besturing. We waarderen de innovatie gerichtheid van meneer Vömel, en zulke klanten bieden we graag demo versie machines aan. Die verdienen immers altijd extra praktijkaandacht voordat ze in productie gaan. En hier ging het om de Cemos Automatic.” Jochen Vömel vult aan: “Het minder belasten van de mensen, daar gaat het om. We doen daar zelf ook veel aan. Zo worden de machines door anderen inzet klaar gemaakt. De bestuurders kunnen zo een uur langer slapen. De RTK besturing met een basisstation op onze boerderij maakt het mogelijk dat de bestuurder de handen van het stuur neemt en de combine op de centimeter nauwkeurig zijn werk doet.

Berijdersassistentie systemen - maaidorsers die meedenken (4)

Productmanager Bernd Seelmeyer toont de lichtkast voor de bepaling van de opbrengst van de korte stro vijzel. De gemeten waardes gaan naar de Cemos Automatic.

Automatische aanpassing aan de oogstomstandigheden

Cemos Automatic reguleert constant de afscheiding van de restkorrels en de reiniging en past de machine daarmee aan de oogstomstandigheden aan. De berijder doet de activering van de beide automaatfuncties. Vervolgens regelt de machine voor de restkorrelafscheiding het rotortoerental en de positie van de rotorkleppen in, plus regelt hij bij het reinigingsgedeelte automatisch de ventilatorsnelheid, de openingsgraad van de bovenzeef en de opening van de onderzeef.

De bestuurder kan de restkorrelafscheiding en de reinigingsautomaat met de hand overrulen en apart, of samen, weer inschakelen. De bediening gaat via de Cebis Mobile-Terminal in de cabine. Na activering roept het systeem de voor de betreffende oogstgang voorgeprogrammeerde waardes op en vindt daaruit snel zijn optimale instellingen. Tijdens de inzet controleert het systeem de waardes continu en past ze, indien noodzakelijk, aan. Een ervaren bestuurder doet dat zelden vaker dan vier keer per dag.

Dit jaar heeft de automaat bij normale weersomstandigheden en een droge bodem waardes gegenereerd die erg dicht bij de Cebis normwaardes lagen. Het vorige jaar zaten we met erg weinig homogene bestanden, gedeeltelijk onrijp graan, verstrengeld stro en een afwisseling van natte- en droge dagen. Toen had de automaat instellingen  gekozen die wij nooit bedacht hadden, en ze waren goed” aldus de bedrijfsleider. Daardoor konden we steeds in de buurt van optimaal dorsen en waren de verliezen minder dan 0,5%. Bestuurder Andreas Zielstorff wil de automatische functies niet meer missen. “Het is veel ontspannender werken. Afgelopen jaar heb ik me er echt over verbaasd wat voor instellingen het systeem probeert. En het heeft absoluut de beste gevonden!

Als de oogstomstandigheden veranderen, dan moet de verliesaanduiding opnieuw gekalibreerd worden en het hectoliter gewicht opnieuw ingegeven worden. Op de volautomaat ontbreken de sensoren voor korrelbreuk en vervuiling. De dit jaar gepresenteerde sensor voor de herkenning van gebroken korrels en vreemde bestanddelen in het graan informeert de berijder via een kleurenbeeld in de cabine. Met beeldherkenningssoftware kan dit systeem in de toekomst ook in de automatische combineinstellingen geïntegreerd worden.

Bij koolzaad werkte de automaat in 2012 nog niet naar tevredenheid. “In 2013 heeft Claas een software update gedaan, en nu werkt de automaat ook goed in het koolzaad. Daardoor kunnen we onze 450 ha koolzaad met de twee maaidorsers in vier dagen en vier uur oogsten. De topwaarde die we haalde was bijna 60 ha per dag per combine”. Vertelt Vömel.

Vind jouw Claas Lexion op Agri Trader

Verlichting in het pakket

Het systeem wordt verkocht in combinatie met een doorloopregeling. “Dat kost samen aardig wat geld, maar ik schat in dat we de investering er door sneller oogsten bij een beter kwaliteit er binnen 5 jaar uit hebben”. En de bestuurders zijn er gek op. Ze zijn er door in staat andere dingen beter in de gaten te houden zoals de instellingen van het maaibord. Want wanneer je eens bekijkt hoeveel werk de bestuurder aan zo’n 12 m maaibord heeft, dan verbaas je je. Het apparaat is daarbij zo breed dat hij constant heen en weer moet kijken.

Berijdersassistentie systemen - maaidorsers die meedenken (3)

Bestuurder Andreas Zielstorff in zijn Lexion 770. Automatische besturing, doorloopregeling en de automatische instelling van de restkorrel afscheiding en reiniging maken het werk minder belastend.

De berijder heeft de keuze tussen vier optimaliseringsstrategieën:

  • maximale doorloop
  • minimaal brandstof verbruik
  • hoge dorskwaliteit
  • een uitgebalanceerde verhouding

Wij rijden met optimale doorvoer en staan slechts geringe verliezen toe” legt de bedrijfsleider uit. “Daarbij kwamen we bij een hakselvlakte aandeel van 85% op een gemiddeld brandstof verbruik van 17,8 l/ha bij 1,1 l Adblue per ha“. In het koren was dat bij een opbrengst van 96 dt/ha en liepen de maaidorsers 4,5-5 km/u. “In principe kunnen we op het functioneren van de doorloopregeling vertrouwen. Bij extreme veranderingen in de dichtheid van de beplanting reageert de mechanische vanger in de opvoerschacht te traag. Daar zou ik me in de toekomst een camera bij kunnen voorstellen die de planten voor de haspel controleert.”

Gevraagd naar zijn ervaringen met telematics geeft de bedrijfsleider een helder standpunt:”Telematics is een super service. Maar dient bij ons niet ter controle van de medewerkers. 70-80% van de storingen aan de maaidorsmachines betreffen software en sensoren en kunnen vanaf afstand vastgesteld worden. Dat scheelt tijd en geld”.

Berijdersassistentie systemen - maaidorsers die meedenken (1)

Het oogstteam: Bedrijfsleider Jochen Vömel met de bestuurders Frank Hinze en
Andreas Zielstorff en voor de nieuwe Lexion 770TT. Die is uiterlijk te herkennen aan de
koelluchtspleten in de flank.