Leestijd: 7 minuten

Wie met een grote balenpers werkt, moet de capaciteit daarvan ook logistiek weten te benutten. Krone heeft met de BaleCollect daarvoor een verzamelwagen ontwikkeld met een paar nuttige eigenschappen – waar je echt iets aan hebt!

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (13)

De BaleCollect oogt onbeduidend, maar verhoogt de afvoercapaciteit aanzienlijk.

Blokbalenpersen zijn in de afgelopen jaren steeds krachtiger geworden: zowel de capaciteit als de persdichtheid zijn toegenomen, en deels fors. Met name grote strohandelaren en dienstverleners profiteren daarvan, temeer daar de oogstperiodes door de weersomstandigheden ernaar neigen korter te worden.

Hoogvermogende balenpersen hebben echter weinig zin als de er op volgende logistiek niet mee kan komen. Krone heeft om deze reden de BaleCollect ontwikkeld.

Wat er simpel uitziet en op het eerste gezicht weinig enthousiasme losmaakt, geeft toch een significante verbetering van de afvoerlogistiek. Welke mogelijkheden de BaleCollect heeft en wat voor tijdsbesparing het oplevert, konden we meten in een vergelijkingstest.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (6)

Er passen drie balen van 1,20 of vijf van 0,80 meter op de BaleCollect.

Slimme details op de BaleCollect

De BaleCollect wordt gewoon aan de grotebalenpers gehangen. Voor onze test gebruiken we een Big Pack 1290 HDP II, getrokken door een dikke 400 paarden in de vorm van een New Holland T8.410.

Tijdens het rijden op de weg hangt de balenverzamelaar aan een normale dissel en volgt hij de pers op de bijbehorende manier. In tegenstelling tot de andere fabrikanten is er hier een goedkeuring voor de weg tot een snelheid van 50 km/u, zonder aparte toestemming voor combinaties.

Op het veld wordt de BaleCollect aanhanger hydraulisch volledig tegen de pers aan getrokken en vastgekoppeld, zodat de balen er netjes op kunnen worden geschoven. De normale afvoergoot vervalt hiermee.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (4)

De wielen worden op het veld ontkoppeld en bewegen dan vrij, net als de wieltjes van een winkelwagentje. Op de weg worden ze gesperd, er wordt dan gestuurd met de telescoopdissel.

Afhankelijk van de modus van de BaleCollect landt bijvoorbeeld de eerste baal in het midden en wordt dan automatisch op het uitgeklapte zijplateau geschoven, de tweede baal schuift naar de andere kant en vervolgens past er nog eentje in het midden.

Daarna worden ze er alle drie samen afgekieperd. Het voordeel: de chauffeur van de lader kan later steeds drie balen op één plek stapelen en zo opladen. Tijdens het persen zonder BaleCollect worden de balen per stuk over het veld verdeeld, dus degene die ze oplaadt, moet ze één voor één verzamelen. Dat kost tijd en er wordt meer over het veld gereden.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (8)

Het machinepark voor onze vergelijkingstest werd ons ter beschikking gesteld door KeHo Agrarhandel GmbH.

De vergelijkingstest

Op ons testveld waren aan de ene kant 200 balen afzonderlijk verdeeld en aan de andere kant 200 balen door de BaleCollect in groepjes van drie neergelegd. Om een zo realistisch mogelijke testsituatie te creëren, werd bewust een gewone frontlader-trekker met een drievoudige balenriek gebruikt, hoewel er ook slagkrachtige wielladers met zesbaals-Meijer-grijpers beschikbaar waren.

Dat ongebruikelijke systeem komt echter minder overeen met de algemene praktijk, is vanwege de dwarse deponering op de aanhanger niet voor alle baallengtes geschikt en zou geen invloed hebben gehad op de rijafstand op het veld – maar enkel op de stapeltijd.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (10)

Als lader werd bewust een trekker-frontlader-combinatie gebruikt, en geen wiellader met zesbalengreep.

Daarom gebruikten we een Fendt 724 Vario met de merkeigen 5X90-lader, die ook met drie balen op de vork (dus circa 1,5 ton) relatief vlot en stabiel rijdt op het veld. Kleinere trekkers zouden natuurlijk ook mogelijk zijn, maar dan zou de chauffeur voorzichtiger moeten werken – wat zou resulteren in minder slagkracht c.q. een lagere ouput.

Deze trekker mag daarom voor deze toepassing gezien worden als realistisch voor de praktijk.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (11)

Met een stopwatch controleerden we de laadtijden.

We laadden telkens 30 van deze 1,20 meter grote blokken op een geschikte transportaanhanger van Pronar. Na meerdere ritten schommelde de gemiddelde laadtijd voor een wagen bij het oppikken van afzonderlijke  balen rond de 17 minuten, gemeten vanaf het insteken van de vork in de eerste baal tot het moment dat de frontlader-trekker vrij stond na het lossen van de laatste baal.

Hier werd in het ongunstigste geval zeer veel kris-kras heen en weer gereden en balen tegen elkaar gestouwd. Bovendien moesten de chauffeurs van de lader en de aanhangwagen goed samenwerken om de zeer verspreid liggende balen in zo kort mogelijke tijd en met weinig gereden meters op de transportwagen te krijgen.

Daarbij komt het ook voor dat er af en toe losse balen overblijven die dan weer naar de volgende hoek moeten worden verplaatst omdat de transportwagen al vol is.

Het laden van de groepjes van drie balen, door de BaleCollect neergelegd, gaf vervolgens een wezenlijk verschil te zien. Hier had de transportwagenchauffeur gemiddeld iets meer dan 12 minuten nodig voor een volle wagen, wat een tijdsbesparing van bijna 30 procent betekent.

In het ideale geval lagen de groepen vrij dicht bij de wagen; hier is een meedenkende transportchauffeur een voordeel. Zo hoefde er na het stapelen van de drie bij elkaar liggende balen vaak maar een paar meter vooruit te worden gereden en ze waren al opgeladen.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (7)

De ongestapelde afzet is vooral een voordeel op hellingen.

De chauffeur van de lader verzekerde ons daarnaast dat deze manier van werken wezenlijk stressvrijer is en niet zo vermoeiend, wat vooral op lange dagen zeer welkom is.

Bovendien was hij zo in staat om ongeveer even snel te laden als dat de pers nieuwe balen produceert. Een goed op elkaar ingespeeld team van HDP II met BaleCollect, twee transporttrekkers en een frontlader kan zo samen beginnen aan een slag en die ook samen weer verlaten, wat het voor de chef de planning makkelijker maakt.

Handmatige modus op de Krone BaleCollect

De perschauffeur kan de balen echter ook handmatig van de BaleCollect uitwerpen, om ze zo allemaal centraal te verzamelen, bijvoorbeeld op de kopakker en een tweede rij in het midden van het veld.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (9)

Kijkje in de commando-centrale van de ‘perschef’. Alle functies van de BaleCollect zijn vanaf hier in te stellen en te activeren.

Ook dat hebben we getest, waarbij de lader een dikke 14 minuten voor een volle wagen nodig had. Het waren weliswaar maar korte afstanden, maar wel vaak verschillende groepjes en enkele balen, waardoor weer iets meer rangeren en afzonderlijk stapelen nodig was.

Deze methode heeft echter wel duidelijk voordelen als je alleen werkt, dus met de transportwagen op het veld komt, die afkoppelt en dan met dezelfde trekker gaat laden.

In de eerdere scenario’s werd de wagen apart getrokken door een tweede chauffeur en ook tijdens het laden bijpassend verplaatst. Door de gerichte afzet aan de rand van het veld kan de transportwagen daar worden geparkeerd en dan door één persoon worden beladen.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (12)

De balentransportwagen kon tot 30 balen vervoeren; met een zesbalengrijper had dit niet gewerkt.

Het is ook denkbaar dat direct na het persen wordt begonnen met de bodembewerking, aangezien de balen maar op een klein deel van het veld bij elkaar liggen en van daaruit ook iets later nog kunnen worden afgevoerd.

Ze zouden daar ook vrij snel bij elkaar kunnen worden gestapeld en afgedekt worden, of het transport kan ook vanaf de weg worden gedaan, bijvoorbeeld als een vrachtwagen niet op het veld kan rijden.

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (1)

In de handmatige modus kan de chauffeur de balentrio’s gericht op de kopakker of middenin het veld deponeren.

Krone is er overigens mee bezig om binnenkort de gewenste plek voor het automatisch deponeren van de balen via GPS in te kunnen stellen; mooi!

Wat ons trouwens goed beviel is dat de BaleCollect via ISOBUS is geïntegreerd in de terminalbediening (in ons geval een CCI 1200).

Krone BaleCollect verzamelwagen - verzamelen loont! Agri Trader Test Jaarboek (5)

De BaleCollect heeft standaard een weegschaal voor afzonderlijke balen en is geïntegreerd via ISOBUS.

Onze conclusie over de Krone BaleCollect

De BaleCollect bespaart niet alleen tijd qua logistiek, maar vermindert ook de bodemcompressie, aangezien bij het laden minder kriskras over het veld wordt gereden. Bovendien ontlast hij de chauffeur van de lader.

Welke strategie en modus het meest geschikt zijn, wordt echter bepaald door de specifieke inzet; bijvoorbeeld hoe de balen worden afgevoerd en hoe het materiaal gevormd is. In het ideale geval slaag je erin om op de kopakker steeds drie balen af te werpen, maar op langere veldpassages zal dat niet lukken.

Je moet er wel rekening mee houden dat de BaleCollect ook trekvermogen vraagt.

Op vlakke velden merk je volgens de chauffeur geen verschil door het extra gewicht, maar op steilere hellingen gooit hij er af en toe ook twee balen vroegtijdig af (met een druk op een knop), om weer meer vermogen tot zijn beschikking te hebben.

De hellingen tijdens onze test hadden geen invloed, aangezien er nauwelijks vermogensverlies voelbaar was. Nog een voordeel van de BaleCollect: andere balenverzamelaars, die meteen op de machine een stapel maken, hebben op hellingen het probleem dat de balen bij het deponeren kunnen omvallen.