Leestijd: 8 minuten

De nieuwe Joker RT serie van Horsch onderscheidt zich grondig van zijn voorgangers. Naast het geheel nieuw ontworpen frame kenmerken de korte schijveneggen zich nu door het geïntegreerde transportonderstel en de optionele crossbar voor de schijven.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (6)

Naast de Horsch Joker RT Classic gaan ze nu een nieuwe serie Jokers inzetten. Die kenmerkt zich ten eerste door het geïntegreerde onderstel tussen de schijven en de wals en is beschikbaar in arbeidsbreedtes van 6, 8, 10 en 12 m. Wij testten de 6 meter brede Joker 6 RT in de groenbemester en op silomais stoppels.

De wals draagt consequent

De nieuwe Joker RT werd vanaf zijn nieuwe frame, nieuw ontworpen. Daarbij valt al bij de eerste oogopslag op dat het onderstel –net als bij de zware Joker HD– geïntegreerd is, terwijl het bij de Joker RT Classic nalopend achter de wals zit.

De nieuwe constructie moet zorgen voor meer ruimte tussen de schijven en de wals. Dan kan er bovendien de nieuwe tandemasserwals gemonteerd worden zonder dat de zaak te lang wordt. Bijzonder is dat het onderstel tijdens het werk op de akker altijd omhoog blijft. Aan de kopakker wordt de Joker 6 RT daarom uitsluitend via de disselcilinder getild. Ook in de aanhangeruitvoering met aansluiting op de hefinrichting. Dat betekent dus dat de wals altijd meeloopt.

Goed: Het onderstel is door de aansturing van een dubbelwerkende ventiel ook in de arbeidsstand van de Horsch Joker RT te laten zakken, om bijvoorbeeld in zandgaten de wals tijdelijk te ontlasten. Of om het hele apparaat uit moeilijke, natte zones in het veld te manoeuvreren.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (18)

Het gevraagde vermogen ligt op vlakke ondergrond op 40-50 pk/m.

De dieptegeleiding gaat bij de Joker RT optioneel hydraulisch via de wals en twee voorlopende dieptegeleidingswielen, die door hun volume veel draagkracht hebben. Standaard gebeurt de dieptegeleiding met de bekende steekclips als diepte begrenzers. Aan de achterkant van het onderstel zit een diepte aangever, waarop men zich goed richten kan.

De disselcilinder kan door de soort van de diepte geleiding vrij ‘werken’ en zo als een schokdemper functioneren. Goed!

De veranderingen op framegebied tonen zich ook in detail. Zo zijn de lengtes en dwarsprofielen niet meer stomp gelast, maar zijn er in de 120 mm lengte profielen gaten gestoken waarin de 100 mm dwarsliggers zijn ingestoken en vastgelast. Zeven jaar geleden is deze insteek bij de Tiger en later bij de Terrano begonnen en heeft zich als erg robuust bewezen.

Optioneel en zinnig

In het kader van het nieuwe denken hebben de technici bij Horsch de Joker RT direct ook maar van een optionele V-sleeptandenbalk voor het schijvenveld gespendeerd. De door verenstaal tegen overbelasting beveiligde, en vibrerende werktuigen moeten vooral bij de zaaibed voorbereiding en direct achter de ploeg voor een betere verkorreling van de grond en een vlakkere bodem zorgen.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (4)

Voor gebeurt de dieptegeleiding via de groot volumige steunwielen.

De verwisselbare slijtneuzen zitten met drie schroefbouten gezekerd en zijn in meerdere breedtes verkrijgbaar. De rechtsvoor gemonteerde diepteindicator heeft slechts beperkt nut. Hij is hetzelfde als de achterste, waar de cijfers ook ongeveer de werkelijke diepte aan geven. Dat  gebeurt bij de crossbar niet. Daar wordt de waarde bij toenemende agressiviteit van de instelling kleiner. Dat is onlogisch. Daar moet Horsch nog wat aan doen, temeer omdat een aanduiding over de crossbar eigenlijk overbodig is. Tenslotte wordt de correcte instelling ervan eerder op het oog in geschat.

Agressieve schijven op de Horsch Joker

Als het op schijven aan komt, dan kiest Horsch voor de 520 mm versie, die ook op de Joker CT en Joker RT Classic gebruikt worden. Daarmee kan gewerkt worden tussen de 5-12 cm. De schijven zijn agressief vertand, wat voor een goed inloopgedrag zorgt. Door hun conische vorm moet de snijhoek van 17° ook bij versleten schijven gelijk blijven.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (1)

De 520 mm grote schijven en onderhoudsarme lagers zijn grof vertand en staan op een steek van 12,5 cm.

Typisch Horsch: De schijven zitten paarsgewijs op een drager. Dat bevordert een grotere materiaaldoorloop, maar zorgt er ook voor dat het lager van de voorste schijf zwaarder belast wordt. De lagers met een binnendiameter van 35 mm zijn natuurlijk onderhoudsvrij.

Als overbelastingsbeveilingselement, bescherming tegen harde stoten en veerelement voor de bodemaanpassing van de schijven, zijn de schijvendragers op de bekende manier met rubber onderlegde haken aan het frame geschroefd. Opdat er bij aansluitend rijden en onder randvoorwaarden geen ongewenste voor- of damvorming optreedt zijn er in plaats van de twee buitenste schijven sterwielen gemonteerd.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (2)

Twee schijven delen zoals eerder één drager.

Dubbele rollpack of dubbele steeldisc

De keuze aan nalopers is voor de Horsch Joker RT beperkt tot 2 varianten. Onze testmachine had een dubbele steeldiscpacker die volgens de fabrikant moet zorgen voor een metergewicht van 220 kg bij een diameter van 580 mm. Hij is bijzonder geschikt voor een stevige ondergrond met veel leem. Daar zorgt hij voor een erg goede diepe- en oppervlakte her verdichting en een goede verkruimeling van kluiten.

Als alternatief kan er voor een dubbele Roll Pack packer met een doorsnee van 550 mm gekozen worden. Dat gaat dan over een open, dubbele wals met naar buiten gerichte U-profielen die volgens Horsch goed is voor ongeveer 130 kg/m. Dat is de eerste keuze voor weinig draagkrachtige-, veel zand houdende ondergronden of plekken die tot dichtslibben neigen. Door de in elkaar grijpende packer elementen moet een hoog zelfreinigend effect ontstaan.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (10)

De dubbele SteelDiscpacker zorgt voor 220 kg meergewicht.

Beide walsen worden star met het frame verbonden en kunnen dus niet om hun zwaartepunt pendelen. Dat resulteert er in dat bij geringe werkdiepte de achterste wals zwaarder belast wordt dan de voorste, en dus dieper de grond in gaat.

Bij zware inzet gaat de voorste wals dieper. Omdat het maar om millimeterwerk gaat wegen de nadelen niet op tegen de voordelen van deze eenvoudiger bouwwijze.

Waar we wel wat kritiek op hebben, zijn de walsafstrijkers. Helaas zijn die alleen stuksgewijs na losschroeven te verstellen tegen de tijd dat er slijtage optreedt of als ze door verontreinigingen geblokkeerd zijn. Een centrale stelmogelijkheid was hier beter geweest.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (11)

Aan de helaas niet centraal verstelbare afstrijkers blijft veel restmateriaal hangen.

Opklappen en transport van de Horsch Joker

Door de driedelige opbouw van het frame kan de Joker RT opgeklapt worden met een getild, of laag gezet onderstel. De transporthoogte is ook vanwege die ‘drievoudigheid’ in verhouding laag en het lage zwaartepunt voorkomt ook omslaan. De brede transportas draagt zijn steentje aan die stabiliteit bij.

Zijn breedte in transportstand is 3 meter. Bij het transport moet de packer dus helemaal opgetrokken worden, op de positie ‘maximale arbeidsbreedte’ gezet worden om de grondspeling op de weg te vergroten. Omdat het onderstel vanaf de zijkant bezien niet in het midden, maar wat naar achter is verzet, blijft de steunlast op de ophanging ook met de zware dubbele steeldisc wals positief. Schommelen en deinen komt daardoor in praktijk nauwelijks voor.

Deze diashow vereist JavaScript.

De Horsch Joker RT aan het werk

Midden oktober 2014 hebben we de Joker ingezet bij de groenbemester en op een maisstoppelveld. Als trekkers gebruikte we daar bij een Claas Axion 850 en een Fendt Favorit 882. Bij werkdieptes van 5-8 cm kwam de 260 pk sterke Claas goed weg met de korteschijveneg. De Fendt was met 210 pk al op een vlakke akker aan het eind van zijn Latijn. Minder dan 250 pk is te weinig voor de Joker. Op moeilijke percelen en hellingen zijn 300-350 pk zeker niet te veel.

Op middelzware tot licht leemhoudende ondergrond heeft de Joker RT geen problemen met het intrekken van de scharen. Ook aan de oppervlakte erg vast gereden silomaisvlaktes bereikte het apparaat moeiteloos de ingestelde werkdiepte.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (13)

De disselcilinder zorgt voor een goede rij gedrag in de rijrichting.

Het resultaat van alle inzet is erg goed. De circa 40 cm hoge groenbemester werd mooi ingewerkt, waarbij de akker mooi glad werd achter gelaten. Ook de mais stoppels kreeg de RT keurig onder de grond. Ook daar bleef de akker strak achter. Voren of dammen hebben we niet gezien.

Hoge werksnelheden zorgen niet voor een minder goed resultaat. Dankzij het geïntegreerde onderstel is de afstand tussen het schijvenveld en de wals erg groot, zodat de stroom aarde voor de hercompactering tot rust komt en er minder fijne aarde aan de oppervlakte liggen blijft. Aan de walsafstrijkers blijft veel organisch materiaal hangen.

Meer wetenswaardigs

De bevestiging van de Joker RT kan met een trekpendel, een K80-Scharmueller koppeling of met een Cat.III, Cat. III/IV of Cat. IV in de hefinrichting gebeuren.

Standaard vraagt de Joker RT om 3 dubbel werkende ventielen (klappen, onderstel en disselcilinder). Voor de optimale hydraulische diepteverstelling en de crossbar is er nog eentje extra nodig. De aanduidingen op de hydrauliekslangen moeten verbeterd worden.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (19)

Naar gelang de uitvoering zijn er 3-5 EHR’s nodig.

Technische gegevens Horsch Joker 6 RT

Opbouw: Geïntegreerd transport onderstel, dieptegeleiding hydraulisch over de wals en steunwielen (optioneel)dissel- cilinder voor bodemaanpassing.

Schijven: 48 schijven, diam. 520 mm, 12,5 cm steek afstand, grove vertanding, arbeidsdiepte 5-12 cm, paarsgewijze montage op rubber geveerde uitleggers.

Crossbar: optioneel voorlopende rij sleeptanden, hydraulisch verstelbaar.

Naloper: dubbele Roll Pack (130 kg/m) of dubbele Steel Disc (220 kg/m)

Maten en gewichten: Inzet gewicht ca. 6,5 ton. Transportbreedte 3.0 m.

Onze samenvatting

De nieuwe Horsch Joker 6 RT is een middelzware korte schijveneg, die zich kenmerkt door een erg goede inmeng kwaliteit, en gerelateerd aan de starre fixering van de vleugels in hun weerstand, zorgt voor een mooie egalisatie.

Vanwege de grove vertanding van de schijven en de genoemde starre constructie is het inlopen, ook in zware ondergrond gegarandeerd.

Het tillen van de wals op de kopakker vraagt wat gewenning, maar voorkomt schommelen. Het onderstel kan in uitzonderlijke omstandigheden gebruikt worden de eg weer vrij te maken.

De hydraulische diepte geleiding is comfortabel. Dankzij de disselcilinder past de Joker zich ook in de rijrichting aan de bodemomstandigheden aan.

Het wegtransport is mede door de brede transportas veilig, maar een transportbreedte van 3.0 meter is veel voor een 6.0 m brede machine.

Horsch Joker 6 RT korte schijveneg getest (8)

Inmengen, egaliseren en her compacteren gingen op onze testakker erg goed.

Zeer goed intrekgedrag

  • Goede tot zeer goede inmenging
  • Zeer goede egalisatie zonder voren of dammen
  • Bodem aanpassing via de disselcilinder
  • Brede transport as
  • Wals afstrijkers niet centraal verstelbaar
  • Positie aanduiding op de crossbar