Yop Poll Archive

De weidegang verhogen naar 80% in 2020 is...
De politie heeft te weinig aandacht voor diefstal van GPS-systemen
Boeren hebben zelf schuld aan het mestoverschot.